Hur ska du göra för att få ett nytt enskilt avlopp?

 

 Det finns några steg att ta innan man kan anlägga ett nytt enskilt avlopp.

 

1. Lär er lite om enskilda avlopp på egen hand eller fråga t.ex. Mark- & MiljöTjänst.

2. Markanalys, bl.a provgrop på rätt plats behövs för att veta vilken lösning som passar

3. Ta in offerter från godkända entreprenörer och välj en samarbetspartner.

4. Tillstånd MÅSTE sökas hos kommunens bygg- och miljöavdelning. (Vi kan hjälpa)

5. Med tillståndet klart går det att sätta spaden i jorden.

6. När jobbet är klart får ni bl.a. en problemfri anläggning, en faktura och

    EN GODKÄND FUNGERANDE AVLOPPSANLÄGGNING MED  10 års GARANTI!

    Givetvis fungerar din anläggning MYCKET längre än så :)

 

Vad kostar det? >  LÄS MER  

 

Mer info hittar du bl.a. i FANN VA-teknik's Guide till nytt avlopp

 

TIPS

*Nytt avlopp kvalar in som ROT-arbete vilket innebär att halva arbetskostnaden får entreprenören hämta hos Skatteverket om avdraget godkänns. I arbetskostnaden ingår bara "gubbtimmar", ej maskin- eller materielkostnad, men givetsvis räknar vi med timmar som arbetas i grävmaskinen)

*Läs mer om enskilda avlopp på bl.a. avloppsguiden.se och på din kommuns hemsida.

*Markens förmåga att ta emot vätska avgörs genom ett perkolationstest (bäst) eller ett siktprov (ni skickar in jord till ett labb). Ett LTAR-värde tas fram och används i dimesioneringen av erat enskilda avlopp. LTAR-värdet måste tas fram för att rätt lösning ska kunna ges och för att ett tillstånd för anläggningen sak gå att få, om ni ska infiltrera utan markbädd.

*Ibland går det direkt att utesluta markprovet, t.ex. om det uppenbart är för mycket lera (går det att mellan fingertopparna rulla en liten "korv/mask" = mycket lera och en annan lösning än infiltration på plats måste väljas)

*VIKTIGT: använd en godkänd och seriös entreprenör som har koll! Det är en stor investering och det är viktigt att det blir rätt, ett kvalitetsansvar måste tas.

*Entreprenören lämnar 10 års garanti på jobbet i enlighet med konsumentköplagen. Vi lämnar även 10 års funktionsgaranti på anläggningen om ni väljer en komplett anläggning från FANN.

*Kommunens tjänstemän har svårt att i detalj råda er, även om de vill. De ansvarar för tillsynen av bl.a. miljöfarlig verksamhet (t.ex. av enskilda avlopp) och kan inte sitta på "dubbla stolar" med sitt myndighetsansvar. Använd er av godkända entrerprenörer som har erfarenhet av bra lösningar, t.ex Mark- & MiljöTjänst.

*Ditt avlopp är endast godkänt om ni sökt och fått beviljat tillstånd, om det är korrrekt anlagt, dokumenterat och slutrapporterat.

*Att ändra/lägga ett nytt avlopp utan tillstånd kan ge böter och en ej godkänd anläggning. OBS! Det går inte bra att i efterhand få en anläggning godkänd.

*Om anläggningen skall ändras, kan det räcka med en anmälan i stället för tillståndsansökan. OBS! gäller bara om befintlig anläggning har ett tillstånd.

*Vi kan lösa infiltration och markbäddar på små utrymmen, bl.a. genom FANN's biomoduler, IN-DRÄN och IN-DRÄN Plus.

 

Använd bara godkända entreprenörer för att inte riskera er investering.

 

 

Vi kommer gärna och tittar på era behov (utan kostnad för er)

 

 

Ta hjälp av oss, vi ser till att du/ni får en bra lösning, en lösning som håller.

Kontakta oss nu!

 

Perkolationstest p-test jordprov inför nytt avlopp mmtj.se

Perkolationstest

 

Kom ihåg mmtj.se auktoriserad och godkänd entreprenör