Kostnad enskilt avlopp

 

DYRT? Det kan bli mycket pengar, men det är bara det som inte är värt kostnaden som är dyrt (citat från Martin Timell)

 

OBS! Ni får alltid en kostnadsfri skriftlig offert från oss, vi specar materialkostnad, maskinkostnad och arbetskostnad (och ROT).

Jämför oss gärna med andra innan ni väljer er samarbetspartner.

 

Förundersökning med nödvändig markundersökning (provgropar och perkolationstester/markanalys) kostar vanligtvis mellan 1500 kr och 4000 kr (varierar med avståndet). Undantaget är om det är uppenbart att det inte går att infiltrera på platsen. Då måste man välja annan lösning t.ex. markbädd eller reningsverk, och i det läget är markens förmåga att ta emot vätska inte avgörande. Ett annat alternativ är att flytta infiltrationen till en bättre plats. Vi undviker reningsverk.

 

För att få ett tillstånd måste marken undersökas med provgrop!

 

Vanligaste lösningen är infiltration, den näst vanligaste är markbädd.

Ibland kan en pumpbrunn bli nödvändig om gråvattnet måste pumpas till en infiltration/markbädd.

 

OBS! om Mark- & MiljöTjänst får jobbet kan förundersökningen bli kostnadsfri.

 

Dimensionering och anläggningslösning sker kostnadsfritt om vi får jobbet.

 

Tillståndet kostar vanligtvis mellan 3000 kr och 4500 kr (kommunens avgift) 

Om ni vill ha hjälp med att söka tillstånd kan vi ordna det. 

 

Inköp och installation av en ny avloppsanläggning kostar vanligtvis mellan

45000 kr och 70 000 kr.

  

Vad påverkar ett pris för ett avlopp?

*Typ av anläggning samt omfattningen av mark- och installationsarbetet

*Vem som utför entreprenaden (erfarenhet, utrustning, val av teknink mm)

*Kan ROT-avdrag nyttjas? (halva arbetskostnaden, ej mtrl eller maskin)

 

Finansiering går att ordna via bank. Ett enskilt avlopp kostar som mest vid anläggningen, men kostnaden fördelad på livslängden ger en billigare lösning än ett kommunalt avlopp. Det är en investering i fastigheten, miljön och komforten. Att ansluta till kommunalt avlopp är oftast dyrare än en investering i ett enskilt avlopp.

 

Drift- och underhållskostnad varierar, det  beror på typ av anläggning och nyttjandegrad (antal tömningar mm). Ett enskilt avlopp kostar oftast mindre per år än ett kommunalt anslutet avlopp.

 

Att göra fel kostar! Undvik fel genom att endast använda godkända och utbildade entreprenörer som har koll på läget, då får du/ni en anläggning som fungerar. Kom ihåg att ni har 10 års garanti på utfört arbete (oavsett vem som utfört), detta i enlighet med konsumentköplagen. En riktigt dimensionerad/konstruerad, anlagd och använd avloppsanläggning klarar många många fler år än 10 år. Om vi anlägger ert nya avlopp har ni garanti på både utfört arbete och materielen från FANN VA-teknik.

 

Har ni och vår miljö råd med felaktiga avloppsanläggningar? 

 

Ni kan spara tusentals kronor genom att använda Mark- & MiljöTjänst.

Vi kommer gärna till er och tittar på era behov (utan kostnad för er)

Att köpa hus är en stor investering

 

Sälja hus?

Ett godkänt avlopp höjer värdet på din fastighet och är nödvändigt för miljön!

 

Köpa hus?

Ett ej godkänt avlopp kan kosta dig som fastighetsägare mer än 100 000 kr och skada miljön.

 

Visste du att...

Fastighetsägaren ansvarar för att avloppet fungerar.

 

En avloppsanläggning utan tillstånd kan räknas som fel i fastighet, om man inte upplyst om det vid försäljning. Detsamma gäller vid fel uppgift om vilken typ av avloppsanläggning som finns på fastigheten.

 

Behöver du hjälp inför husaffären? Kontakta oss.

 

enskilt avlopp i Bräcke Ånge Ragunda Berg Östersund eller Sundsvall. mmtj.se